novembre – desembre 2016 casquet creatiu amb moulage

El concepte d’aquest curs és desenvolupar les tècniques de modelatge, folrats i acabats en teixits. Està enfocat de tal manera que amb l’aprenentatge d’aquest tipus de casquet podrem posteriorment realitzar diferents formes de modelatge, aplicant la mateixa tècnica apresa, i variant la seua estructura, teixit i decoració.