Cànem

Cabe destacar que la ropa que luce Mónica ha sido realizada por los alumnos de Cànem escola d’indumentària tradicional valenciana.