28 mayo 2017: Grup de balls populars Cànem en LA JÀQUERA I LES DANSES DE VALÈNCIA

El Grup de balls populars Cànem, junto con el grupo de bailes populares Les Folies de Carcaixent,  estuvo representado con la participación de algunos de sus alumnos en la Jàquera y las Danzas de Valencia.