Cànem

Amb les mesures adequades i tallatge corresponent es pot efectuar el patronatge de qualsevol estructura de sombrerería, creant formes en tres dimensions amb les tècniques de moulage i aplicant les tècniques d’acabats i decoració.