Cànem

Cànem és també escola de moda. El disseny, el patronatge i la confecció de moda actual, el moulage, el dibuix tècnic i l’anglés proporcionen als alumnes una formació completa per a enfrontar-se al món de la moda actual.

disseny de moda

En aquesta assignatura acostem aquelles eines necessàries per a la plasmació gràfica dels dissenys de moda i la seua projecció dins d’aquest camp. L’objectiu principal consisteix que l’alumne siga capaç de representar les seues idees, adquirint a més un estil propi i personal.

Els alumnes aprofundeixen en l’estudi del cos humà i el seu moviment per a l’elaboració dels figurins. De la mateixa manera s’analitzen les peces de roba i els teixits per conéixer les seues característiques intrínseques, ja que aquestes determinaran la seua col·locació sobre el cos, i per tant la seua representació.

A més l’alumne es familiaritza amb els diversos sistemes de representació i tècniques artístiques més comuns així com nocions teòriques d’aspectes referents com són la llum, el volum o el color.

patronatge i confecció de moda

El propòsit de d’aquesta assignatura és aportar a l’alumne el coneixement del sistema de patronatge per talles i també l’aplicació a mesures personalitzades juntament amb l’anàlisi d’anatomia corresponent.

L’assignatura és impartida per Encarna Jiménez Torres, que compta amb més de 25 anys d’experiència al món laboral i al de la docència. El domini dels seus coneixements en el camp del patronatge, la confecció, el moulage i la sombrereria no deixa indiferents als seus alumnes.

Amb la seua metodologia l’alumne adquireix àmplies nocions per a la realització del patronatge de qualsevol model, tant a mesures personalitzades com la realització de prototips de la indústria tèxtil, per a la seua posterior producció. L’assignatura aporta gran amplitud de tècniques que, sens dubte, generarà una major eixida laboral.

A l’apartat de confecció s’imparteixen tècniques que faciliten l’assemblatge de qualsevol peça, realitzant una anàlisi prèvia del disseny i aplicant tècniques en el procés per optimitzar el temps, a més d’acabats impecables.

 

dibuix tècnic

Aquesta assignatura, concebuda dins de la matèria de PATRONATGE I CONFECCIÓ DE MODA, busca com a finalitat desenvolupar la capacitat de l’alumne per representar les peces de roba de forma tècnica i tridimensional, assimilant el disseny com una forma de comunicació utilitzada de diverses formes dins de la indústria de la moda.

S’estudien les característiques, la morfologia i la confecció de les diverses peces per a la seua posterior plasmació, estudiant també les formes de representació tècnica corresponents.

moulage

El moulage és una tècnica amb la qual es modela o dóna forma en tres dimensions a una peça de teixit, és a dir, directament sobre el maniquí.

L’assignatura és impartida també per Encarna Jiménez Torres. La seua metodologia parteix del fet de treballar amb dimensions reduïdes, ja que facilita l’anàlisi de la peça, l’equilibri de la mateixa i el control de consum de teixit.

En primer lloc es posicionen les línies d’equilibri del maniquí i, a partir d’una peça de teixit, es realitza la creació del model. A continuació es dóna pas al traçat de línies i marques en el teixit. En retirar la nostra creació del maniquí s’obté com a resultat el primer pas del patró. Després es traslladen les coordenades a paper. Posteriorment es calculen aquestes coordenades per després passar-les a escala real. A partir d’aquí es realitza l’adaptació a mesures personalitzades o al sistema de producció.

Per a un dissenyador que busque nous conceptes en les seues peces, el moulage és una de les tècniques més creatives per a desenvolupar models menys convencionals. Només amb el moulage poden aconseguir-se patrons per a estructures impossibles de concebre en pla.

anglés

Per completar la seua formació els nostres alumnes també estudien anglés, ja que la llengua anglesa és una eina fonamental al món de la moda. Impartim anglés bàsic i anglés per a finalitats específiques, és a dir, anglés relacionat amb el món de la moda en el més ampli sentit de la paraula. L’assignatura està a càrrec de Salud Domingo, llicenciada en filologia anglesa i amb gran experiència a les aules.