Cànem

Aquest curs monogràfic està destinat a totes aquelles persones interessades en els teixits patrimonials (teixits plans, indumentària, …) i en la seua conservació i restauració. En ell estudiàrem els conceptes bàsics dels teixits, analitzàrem les seues patologies i varem conèixer també els procediments bàsics emprats per a la seua restauració i per a la seua conservació i emmagatzematge.

El curs va incloure una visita a les instal·lacions del laboratori tèxtil de l’Institut de Restauració del Patrimoni, de la mà de Sofía Vicente Palomino, doctora, docent i cap de l’equip de restauració tèxtil. Ens mostraren alguns dels procediments que empren per a actuar sobre les peces, els principals problemes que hi solen trobar en elles i alguns dels aspectes relacionats amb aquesta vessant de la restauració del patrimoni.