El #movimientoespolin, iniciat per Amstel, té com a fil conductor el reconeixement de l’espolí com el teixit-joia que ens identifica. D’altra banda, és també un toc d’atenció, ja que queden pocs telers i pocs teixidors que sàpiguen realitzar el teixit espolinat.