Cànem

La nostra imatge corporativa, dissenyada per l’Estudi Eusebio López, especialitzat en l’àrea de cultura, ens identifica com el que volem ser: una escola moderna que aporte rigorositat a l’hora d’acostar-se a la indumentària tradicional. Es tracta d’un isologo en el qual s’ha substituït la «a» per una imatge feta a partir d’una il·lustració d’un cabdell de cànem.

Les tipografies usades són dues tipografies icòniques: Bauer Bodoni i Helvètica. La tipografia principal és la Bauer Bodoni, en la qual reflectim el caràcter tradicional de l’escola. Una tipografia elegant, amb una simplicitat nítida i amb encant. La «a» de Cànem és una il·lustració feta a partir de la «a» en caixa baixa de la Bauer Bodoni, un cabdell de cànem i una agulla. La tipografia secundària, la qual descriu l’activitat, és l’Helvètica; una tipografia clara i eficaç, amb una estupenda llegibilitat, que reflecteix la modernitat i la manera de funcionar de l’escola.