Cànem

Acabem juny amb els monogràfics de RESTAURACIÓ DE TEIXITS. Dins dels seus continguts, els alumnes han pogut aprofundir en el camp pràctic de la restauració, realitzant el registre i catalogació de les peces així com l’estudi i anàlisi d’aquestes, els resultats del qual s’han de reflectir en el seu respectiu Informe de l’estat de conservació per a determinar posteriorment la intervenció més adequada i respectuosa de cada peça.