Cànem

Col·lecció de teixits que mostra l’evolució dels diferents dissenys realitzats sobre seda.