Cànem

història de la indumentària tradicional valenciana

L’assignatura d’història de la indumentària és impartida per Francesc Xavier Rausell. Investigador de la indumentària tradicional valenciana cerca a través de la seua obra INDUMENTÀRIA TRADICIONAL VALENCIANA, volum I i volum II, la revalorització del vestit tradicional valencià. Aquests dos llibres, l’exposició i catàleg INVENTANT LA TRADICIÓ, INDUMENTÀRIA I IDENTITAT del Museu Valencià d’Etnologia i tants altres articles, participació a congressos i exposicions avalen la trajectòria de Rausell.

El punt clau en el desenvolupament de l’assignatura d’història de la indumentària serà l’estudi de la diferència entre la roba a l’antiga o històrica i la indumentària tradicional valenciana. Els diferents estils i modes històriques van incidir d’una forma o altra en la conformació del nostre vestit més icònic. L’estudi de tots ells i l’evolució que van seguir, permetrà comprendre i estimar millor el nostre vestit tradicional, diferenciant etapes històriques, gustos i estètiques localistes que s’han conservat en algunes festivitats dels nostres pobles.

patronatge i confecció de la indumentària tradicional valenciana

L’assignatura bessona és el patronatge i confecció de la indumentària tradicional que vindrà a construir aquell seguit de peces més característiques i principals dels nostres vestits. María José Cañada n’és la professora, i imparteix les classes d’una forma didàctica i rigorosa que li permet aconseguir bones reproduccions de peces antigues. Amb ella l’alumne aprendrà a patronar i confeccionar tot allò necessari per a vestir-se a la manera tradicional, des de la roba interior fins a l’últim complement, tot això sota la més estricta rigorositat històrica, emprant les tècniques i teixits adequats per a cada època. L’objectiu d’aquestes classes és que l’alumne siga capaç de patronar, confeccionar i combinar la roba que cada moment històric requereix i d’identificar la indumentària amb un sol colp d’ull.

 

 

dibuix tècnic de la indumentària tradicional valenciana

Aquesta assignatura cerca desenvolupar principalment la capacitat artística de l’alumne per a representar de manera tècnica les peces d’indumentària. La seua representació s’empra com una eina d’anàlisi de les diverses peces, la seua morfologia i aquells detalls que la conformen per a un coneixement a fons i detallat, adaptable a altres disciplines com el patronatge i la confecció. Aquest estudi de les peces es complementa amb l’anàlisi i classificació dels materials i teixits que són o han sigut emprats per a la confecció de la indumentària tradicional valenciana, creant cada alumne el seu propi diccionari tèxtil.