Cànem

En aquesta col·laboració els alumnes van fer treballs de manteniment, catalogació, estudi i anàlisi de les peces tèxtils d’aquesta fundació, així com les intervencions oportunes per a la seua correcta lectura i conservació. El grup també va poder gaudir de la convivència en el Palau d’Andés així com de la naturalesa i dels pobles que l’envolten.