Cànem

Cànem és l’escola d’indumentària tradicional que naix amb la voluntat d’establir uns criteris clars i precisos sobre la roba tradicional valenciana. La confusió que envolta aquest món fa necessària una escola que a més a més siga punt de trobada per a tots aquells amants de la indumentària més representativa dels valencians. El desconeixement què produeix la mistificació de tota classe d’influències, com l’aportació de noves tècniques en el teixit, color, còpia o imitació de patrons i models aristocràtics aliens a la tradició valenciana, ens ha dut a l’actual situació que desdibuixa un dels símbols més estimats per als valencians, vestir-se a la manera tradicional dels nostres avantpassats.

Nosaltres apostem clarament pel rigor històric i científic, i per la docència de qualitat. Els nostres professors estan altament qualificats per a poder, mitjançant les diferents matèries que s’hi imparteixen, donar als alumnes els fonaments i criteris necessaris per a entendre i enfrontar-se amb aquest món tan complex.

Cànem fonamenta el seu projecte educatiu en els rigorosos estudis de l’especialista en indumentària valenciana, Francesc Xavier Rausell, autor de dos volums de referència per a la nostra cultura. Els seus criteris cerquen dignificar la roba tradicional des d’una vessant purista realitzada des de l’actualitat. Els nous usos de la nostra indumentària més representativa ens identifiquen i es mostren en les nostres festes més significatives, projectant la nostra cultura de forma internacional. Roba de caràcter tradicional però també models a l’antiga o de recreació històrica ens permeten estudiar els nostres vestits i comprendre la seua construcció i usos dins la societat actual.