Cànem

El concepte d’aquest curs és realitzar un tocat, creant la base, folrant-la i donant-li volum. També creem pètals, que usem com a acabat i composició del tocat. Està enfocat de tal manera que amb l’aprenentatge d’aquest exercici, podem posteriorment realitzar diferents formes, aplicant la mateixa tècnica apresa, variant la seva estructura, teixit i decoració.